Pokličite nas

02 123 456

Pišite nam

info@mladinaptuju.si

Prenesite

aplikacijo

Mladi na ptuju

V letu 2021 smo v Mestni občini Ptuj pod geslom »Moj predlog za moje mesto« prvič izpeljali postopek participativnega proračuna. Občanke in občani ste lahko prvič neposredno odločali o porabi dela proračunskih sredstev in na glasovanju izbrali 15 projektov z željo, da se prednostno izvedejo v okviru razpoložljivih sredstev na posameznem območju.

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo prebivalke in prebivalci občine, ki sami določijo, katere investicije so v skupnosti najnujnejše in kako želijo prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v občini.

Ker želimo v Mestni občini Ptuj povečati angažiranost in participacijo mladih ter jih spodbuditi k sodelovanju pri oblikovanju lokalnega okolja, imajo mladi – to so osebe v starosti med 15 in dopolnjenih 29 let starosti (do vključno zadnjega dneva pred 30. rojstnim dnem) – posebno skupino »Mladi«, kjer lahko podajo predloge in glasujejo le ti.

Aktualni dogodki

Začetek dogodka: 19.04.2022
Konec dogodka: 31.12.2022
Začetek dogodka: 07.05.2022
Konec dogodka: 31.12.2022
Začetek dogodka: 19.06.2022
Konec dogodka: 18.12.2022
Začetek dogodka: 07.07.2022
Konec dogodka: 18.09.2022
Začetek dogodka: 29.08.2022
Konec dogodka: 04.09.2022
Začetek dogodka: 02.09.2022
Konec dogodka: 15.10.2022
Začetek dogodka: 02.09.2022
Konec dogodka: 02.09.2022
Začetek dogodka: 03.09.2022
Konec dogodka: 03.09.2022

Aktualni razpisi

Objavljeno:
Mestna občina Ptuj na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,...
Objavljeno:
Mestna občina Ptuj na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,...
Objavljeno:
Mestna občina Ptuj na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,...
Objavljeno:
Predmet razpisa je sofinanciranje športnikov posameznikov, ki preko svojega udejstvovanja in doseganja vrhunskih dosežkov na...
Objavljeno:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem...
Objavljeno:
Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – športna infrastruktura na nepremičnini katastrska...
Scroll to Top