Izobraževanje mladih

Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2020 (285. JR) - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja javni razpis štipendij za študij v tujini za leto 2020. Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski in podiplomski študij. Več na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-ad-futura-za-studij-v-tujini-za-leto-2020-285-jr/