Mladi in družba

Mestni svet Mestne občine Ptuj je na 18. seji, dne 23. 5. 2016, potrdil Strategijo za mlade v Mestni občini Ptuj 2016–2020 (vnaprej strategija). Strategija je strateški razvojni dokument, katerega namen je vzpostaviti dolgoročno podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v mestu. S strategijo želi Mestna občina Ptuj vzpostaviti celovito naravnano lokalno politiko v mladinskem sektorju, ki sega na vsa področja življenja in dela mladih.

Mladi lahko najdete vse aktualne informacije iz lokalnega okolja na spletni strani Centra interesnih dejavnosti Ptuj, kjer se prav tako nahaja zavihek MLADI »Mi smo Ptuj!, dostopni na: http://www.cid.si/mladi-mi-smo-ptuj/

Strategija za mlade 2016-2020: http://www.ptuj.si/API/download.php?fid=16197

Odlok o mladini v Mestni občini Ptuj: http://www.ptuj.si/API/download.php?fid=17234

Seznam infrastrukture za pomoč pri izvedbi dogodkov: http://www.ptuj.si/API/download.php?fid=16199

Urad za mladino: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-mladino/

Portal mlad.si – osrednji portal za mlade v Sloveniji: https://www.mlad.si/

Evropski mladinski portal: https://europa.eu/youth/EU_sl