Mladinske organizacije

DSKPŠ – Dijaška sekcija Kluba ptujskih študentov, Jadranska ulica 17, 2250 Ptuj.

Facebook:: https://www.facebook.com/DSKPS/

DTV Partizan, Murščeva ulica 10, 2250 Ptuj.       

Etrongrafsko društvo Zvonec, Zechnerjeva ulica 16, 2250 Ptuj.

KPŠ – Klub ptujskih študentov, Jadranska ulica 17, 2250 Ptuj.

Spletna stran: https://klub-kps.si/

Facebook: https://www.facebook.com/KlubPtujskihStudentov/

Kurenti Ptuj 1, Žgečeva ulica 8, 2250 Ptuj.

Mladi forum SD

Spletna stran: http://www.mladiforum.org/

Facebook: https://www.facebook.com/mladiforum/

Mladi zeleni, Mestni trg 4, 2250 Ptuj.

Facebook: https://www.facebook.com/MladiZeleniSlovenije/  

Podjetniški klub mladih, Kokolova ulica 14, 2250 Ptuj.   

Ribiška družina Ptuj – mladinska sekcija, Cesta 8. avgusta 11, 2250 Ptuj.

Facebook: https://www.facebook.com/RDPtuj/

SDM – Slovenska demokratska mladina, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana.

Facebook: https://www.facebook.com/sdm.si/

Spletna stran: https://www.sdm.si/      

Športno kulturno društvo Slam, Grajena 15, 2250 Ptuj.

Športno društvo Panorama, Vičava 46, 2250 Ptuj.

Športno društvo Rogoznica, Kratka ulica 7, 2250 Ptuj.

Facebook: https://www.facebook.com/sportnodrustvorogoznica/

ZSKSS - Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Spletna stran: https://skavti.si/sl

Facebook:  https://www.facebook.com/Skavtinje.in.Skavti/posts/2184166681649320