Mladinski svet Mestne občine Ptuj

Mladinske organizacije na območju Mestne Občine Ptuj se združujejo v Mladinski svet Mestne Občine Ptuj, ki deluje že od leta 2002.

Facebook: https://www.facebook.com/MladinaPtuju/

Predsednik: Boštjan Lukman

Podpredsednik: Anja Zelenik

Generalni sekretar: Jernej Čuš

Vodja Odbora za razvoj mladinskih politik: Lucija Sevšek.

Vodja Odbora za izobraževanje in usposabljanje: Patrik Butolen.

Vodja Odbora za mednarodno sodelovanje: Aljaž Mori.

Vodja Odbora za mladinsko problematiko: Eva Veselič.