Zaposlovanje in podjetništvo

Na tej podstrani se bodo sproti objavljali razpisi s področja zaposlovanja ter podjetništva za mlade  na Ptuju.

Trajno zaposlovanje mladih v vzhodni regiji: Subvencija 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, ki še niso dopolnili 30. leta in vam jih predlagamo za vključitev. Delovno razmerje je za nedoločen čas. Ponudbe oddate elektronsko do 31.3.2020 oziroma do obvestila o zaprtju povabila. Več na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-v-vzhodni-regiji

Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje: Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je odprto od 27. 2. 2020 do porabe sredstev, najdlje do 30. 12. 2020. Več na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1

Razpis Kluba Ptujskih študentov za enkratno socialno pomoč v višini 150 €/osebo, namenjen dijakom in študentom – rok: 13. 3. 2020. Več na: https://klub-kps.si/2020/02/11/enkratna-socialna-pomoc/

Stanovanja

Subvencioniranje neprofitnih najemnin: Če dohodki ne zadoščajo za plačevanje neprofitne najemnine, lahko upravičenci zaprosijo za subvencijo neprofitne najemnine. Ta subvencija je nadomestilo za nekdanja socialna stanovanja. Več na: http://www.ptuj.si/sociala_subvencioniranje_najemnin

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5102