Pokličite nas

02 123 456

Pišite nam

info@mladinaptuju.si

Prenesite

aplikacijo

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE PTUJ, NEPOZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA: 3453/1, 3453/2 IN 3453/3, VSE K.O. 400 PTUJ

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti… več

Scroll to Top