Pokličite nas

02 123 456

Pišite nam

info@mladinaptuju.si

Prenesite

aplikacijo

Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcela 2194/3

Scroll to Top