Pokličite nas

+386 2 748 29 99

Pišite nam

obcina.ptuj@ptuj.si

Prenesite

aplikacijo

Stanovanja

V Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 so zastavljene smernice za oblikovanje aktivne stanovanjske politike pri ureditvi razmer na stanovanjskem področju in pri dolgoročnem zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce. Program namenja posebno pozornost reševanju stanovanjske problematike mladih in v prvi fazi osamosvajanja spodbuja najem. V programu je načrtovana ureditev najemnih razmerij in vzpostavitev nove najemniške politike za povečanje ponudbe iz obstoječega stanovanjskega fonda. V okviru stanovanjske problematike mladih je posebej pereče relativno pozno odseljevanje mladih od staršev. Na odhod od doma pomembno vpliva razpoložljivost stanovanj, in sicer se mladi prej preselijo od doma, če je v državi večji najemni sektor. Slovenija spada med države z izrazito majhnim najemnim sektorjem, tako profitnim kot neprofitnim, kar torej za mlade pomeni manj priložnosti za osamosvojitev in težji prehod v samostojno stanovanje.

MO Ptuj je lastnica 599 neprofitnih najemniških stanovanj, ki se dodeljujejo preko javnega razpisa, v katerem so prednostna kategorija mlade družine in mladi, stari do 30 let.

Mestni svet Mestne občine Ptuj je 25. 3. 2019 sprejel Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Mestni občini Ptuj. MO Ptuj omogoča mladim in mladim družinam subvencijo in tako spodbuja k priseljevanju mladih na Ptuj in preprečuje njihov odhod. Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki niso stare več kot 35 let. Za mlado družino po tem odloku se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let. Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade in 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade družine.

Klik na izbrani naslov vam prinese več informacij.

foto: Mankica Kranjec, arhiv Zavoda za turizem Ptuj
Scroll to Top