JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za poselitveno območje P11-S6/III Rabelčja vas – zahod (»breg«), območje A – vzhod

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17,…