Pokličite nas

+386 2 748 29 99

Pišite nam

obcina.ptuj@ptuj.si

Prenesite

aplikacijo

Kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji

Mladinska kultura je odraz časa, v katerem mladi živijo. Kulturno udejstvovanje ponuja mladim priložnost za osebnostno rast in ustvarjanje skupne kulturne dediščine, je področje, kjer lahko mladi ne le ustvarjajo, ampak tudi iščejo priložnosti za profesionalno delovanje. Populacija mladih je tista, ki jo je s kulturo najtežje doseči, prav zaradi tega, ker je ves čas v gibanju, v razvijanju, zato je treba najti način, kako jim ne le omogočati dobre pogoje za izvajanje njihove dejavnosti, ampak tudi spodbujati razvoj ustvarjalnih, intelektualnih posameznikov ter sodelovanja med njimi.

Mladi so vedno manj aktivni pri razvijanju lastne ustvarjalnosti in kulturne identitete, kar se kaže tudi pri slabši obiskanosti kulturno-umetniških dogodkov. Razlogov za to je več, ustvarjalnost je prevečkrat povezana s konzumacijo, ki je posledica spremenjenega načina življenja, ki ga ponudniki kulturnih vsebin tudi vedno težje dohajajo, mladinsko kulturo se v večji meri povezuje z nočnim življenjem, organizatorji kulturnih prireditev po mnenju mladih ne ponujajo dovolj dogodkov z nekomercialnimi vsebinami, saj si posledično zaradi slabe obiskanosti ne zagotovijo dovolj finančnih sredstev, hkrati pa je vse več vsebin dostopnih na spletu. Mladi na kulturnem področju ne vidijo prihodnosti in poklicne kariere, zato je posledično manj aktivnih umetnikov in prostorov, kjer bi lahko izmenjevali izkušnje. Zaradi pomanjkanja primerne motivacije v šolah je pojem kulture napačno interpretiran. Za dolgoročno kulturno udejstvovanje mladih je izjemno pomembna sistematična kulturna vzgoja, ki bi morala biti prisotna na vseh stopnjah izobraževanja. Skrb vzbujajoče so izkušnje lokalnih kulturnih ustanov, ki poročajo o zelo slabi odzivnosti osnovnih in srednjih šol na njihove pobude.

Klik na izbrani naslov vam prinese več informacij.

foto: Mankica Kranjec, arhiv Zavoda za turizem Ptuj
Scroll to Top