Pokličite nas

+386 2 748 29 99

Pišite nam

obcina.ptuj@ptuj.si

Prenesite

aplikacijo

Izobraževanje

Mladi se v formalno in neformalno izobraževanje vključujejo z namenom pridobivati znanja in sposobnosti. Za celovito izobraževanje je ključnega pomena povezovanje obeh stebrov izobraževanja, saj to zagotavlja uspešno osamosvajanje mladih, pospešuje njihov osebnostni in poklicni razvoj, pomaga pri uresničevanju njihovih ciljev in razvoju potenciala, kreativnosti, inovativnosti ter soustvarja višjo kakovost življenja. Lokalna skupnost mora stremeti k cilju, da zagotovi enakovreden dostop do kar najbolj kakovostne izobrazbe ne glede na socialni status, narodno pripadnost, veroizpoved ali telesno in duševno stanje posameznika. Poskrbeti mora tudi za tisti del populacije, ki je izpadel iz sistema izobraževanja ali usposabljanja. V Mestni občini Ptuj lahko mladi najdejo vsebine in zavode, ki ponujajo možnost pridobitve tako formalne kot neformalne izobrazbe.

Klik na izbrani naslov vam prinese več informacij.

foto: arhiv Mestne občine Ptuj
Scroll to Top