Pokličite nas

02 123 456

Pišite nam

info@mladinaptuju.si

Prenesite

aplikacijo

Javna razgrnitev Sklepa o ugotovitvi javne koristi zaradi pridobitve nepremičnin po katerih je predvidena gradnja povezovalne ceste Puhova – Rogozniška

Četrti odstavek 204. člena Zakona o urejanju prostora določa, da mora občinski svet pred sprejetjem sklepa o ugotovitvi javne koristi tega javno razgrniti najmanj za 15 dni. O kraju in času javne razgrnitve se javnost obvesti z javnim naznanilom na svetovnem spletu in na krajevno običajen način…. več

Scroll to Top