Pokličite nas

+386 2 748 29 99

Pišite nam

obcina.ptuj@ptuj.si

Prenesite

aplikacijo

JAVNE DRAŽBE za prodajo nepremičnin k.o. 392 Krčevina pri Ptuju parcele 332/9, 332/10, 332/19 in 332/20

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20 in 78/23 – ZORR), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih… več

Scroll to Top