Pokličite nas

+386 2 748 29 99

Pišite nam

obcina.ptuj@ptuj.si

Prenesite

aplikacijo

NAMERA o menjavi občinske nepremičnine katastrska občina 400 Ptuj parcela 2795/20, z nepremičnino v lasti fizične osebe, katastrska občina 400 Ptuj parcela 2797/3, po metodi neposredne pogodbe

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, na podlagi 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti… več

Scroll to Top