Pokličite nas

+386 2 748 29 99

Pišite nam

obcina.ptuj@ptuj.si

Prenesite

aplikacijo

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine katastrska občina 385 Podvinci parcela 92/94

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, objavlja na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20 – ZIUOPDVE, 78/23 – ZUNPEOVE, 78/23 – ZORR) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem… več

Scroll to Top