Pokličite nas

+386 2 748 29 99

Pišite nam

obcina.ptuj@ptuj.si

Prenesite

aplikacijo

Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina katastrska občina 400 Ptuj parcela 4008 grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta

Občinska uprava Mestne občine Ptuj, Oddelek za pravne zadeve in ravnanje s stvarnim premoženjem, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, izdaja na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju ZUreP-3) in v povezavi s 53. členom Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni… več

Scroll to Top