Pokličite nas

+386 2 748 29 99

Pišite nam

obcina.ptuj@ptuj.si

Prenesite

aplikacijo

Sklep o ustavitvi postopka sklenitve neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah katastrska občina 401 Brstje parceli 115/3 in 122/3

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), 11. točke 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,… več

Scroll to Top